Latest Past אירועים

כנס מנהיגות 2024

רואיל אלברט הול Kensington Gore, london

כנס המנהיגות (LC24) יתקיים בתאריכים 7-6 במאי. הכנסת יתקיים ברויאל אלברט הול בלונדון בימים שני 6 ושלישי 7 במאי. הכנס יתקיים פיזית ברויאל אלברט הול בלונדון. אירוע יחיד במינו! מהו כנס המנהיגות? ועידת המנהיגות היא הזדמנות ייחודית למנהיגים המאמינים בישוע - חוצה את מסורות, דורות ותרבויות - להתכנס כאחד, לפגוש את ישוע ולהתמלא ברוח הקודש. […]